Hvordan skrive i en skikkelig format: definisjon av en fotnoteComments / Commentaires