Πώς να γράψετε σε μια σωστή μορφη: ορισμοσ του υποσημειωσηComments / Commentaires