Si të shkruani në një format të duhur: përkufizimi i një shënimComments / Commentaires